Dùng dân đập dân

Dùng dân đập dân

1  
Dùng dân đập dân, dùng thường phục đập người đấu tranh… là kế sách nham hiểm Tá đao sát nhân (借刀殺人) trong 36 chước của binh pháp Tôn Tử (Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù)
Đối đầu với kế này, không cách nào khác phải dùng kế Dĩ dật đãi lao (以逸待勞) tức là lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt.
Làm thế nào để ta nhàn địch mệt?
– Không lao vào nơi địch mạnh
– Dương đông kích tây, Kim thiền thoát xác… không cho địch một mục tiêu cụ thể nào để tấn công
– Vô chiêu thắng hữu chiêu, không bao giờ làm cố bằng được mưu đồ nào đó, tiện tay là dắt dê đi chơi, không dắt được dê quay ra dắt bò luôn… :v :v
Quân càng đông thì càng tốn lương, trận càng dài thì lính càng mỏi mệt. Sự hùng hổ huy động từ côn đồ, cựu chiến binh, hội phụ nữ cho đến bà già trẻ con để tấn công vài cha xứ, vài giáo xứ đang lên tiếng bảo vệ môi trường chỉ là biểu hiện khốn cùng của một chế độ bất lực trước chính thảm hoạ do nó gây ra. Càng kéo dài nhà Sản càng chết, cào cấu mãi đâu ra nguồn mà nuôi lính và lũ zombie bị tẩy não đây. Đói thối mồm, ung thư cả lũ thì lúc ấy sẽ biết ai là người chiến thắng 🙂

22 thoughts on “Dùng dân đập dân

  1. những nước tiến bộ được đều có sửa sai nghiêm túc. Đặng khác biệt và có lúc phê Mao, Tập thì cũng có ý phá lệ tiền bối. Bên Liên xô thì cựu đảng viên Elsin, Gorbachop, Putin mạnh dạn phê bình tiền bối, ý thức hệ. Chứ Vietnam thì luôn có thông lệ khen cứt của nhau thì bao giờ mới khá được. chỉ có rực rỡ ít nhiều chứ không có ai xấu cả, bởi vậy cả dân và một bộ phận cộng sản còn phải sống trong môi trường bầy hầy một thời gian dài nữa. giả sử đảng có tuyên bố giải tán thì sau đó đầy bọn hội nhóm “đo đỏ” vẫn còn múa may quay cuồng một thời gian nữa. cờ vàng hải ngoại thì còn nặng tâm lý phân biệt ý thức hệ, thù cũ như thời chiến tranh lạnh, lại ở xa phôi pha dần gốc rễ, chịu ảnh hưởng quyền lợi quốc tịch cho nên cũng quan liêu ít nhiều. bởi vậy sẽ mâu thuẫn với đa số dân bắc và cộng sản phía nam.

    1. Cũng có chửi đểu đấy chứ. ” Bình mình đã đến với VN ” = mấy chục năm trước toàn đêm dài. Đứa nào nói, quên rồi.

  2. Ok. Cao kế. Tôi thấy đối đầu không bằng giấu đầu. Xuất chiêu “Quần kiến long vô thủ” là ve chó sẽ bị rối.

  3. Nghĩ đến cảnh đám chó săn đói ăn quay lại cắn chủ mà ghê quá.
    Bác của nó kêu âm binh lên rồi bị âm binh vật, thì giờ đám đệ tử cũng sẽ bị y vậy thôi.

  4. Binh pháp Tôn Tử chỉ dùng để đối phó với kẻ thù xâm lược đất nước. Không ai dùng mấy cái mưu kế này để đối phó với chính người dân của mình. À quên, chỉ có tiểu nhân mới áp dụng các mưu kế này nhằm đạt được mục tiêu đen tối.

    Như anh Trump, cần gì dùng đến binh pháp Tôn Tử, chỉ cần cho vài chiếc tàu sân bay chở đầy tên lửa Tomahawk và “Mẹ các loại bom” chạy qua chạy lại, thì các loại tiểu nhân bỏ của chạy lấy người ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *