Kính chuyển A Hải bí thư HN và A Chung Chủ tịch Hà Nội cái nhể

Kính chuyển A Hải bí thư HN và A Chung Chủ tịch Hà Nội cái nhể

Kính chuyển A Hải bí thư HN và A Chung Chủ tịch Hà Nội cái nhể
-Cảm ơn kts Trần Huy Áng, bài viết của anh rất thuyết phục. Quan lại Hà Nội nhất định đọc kĩ bài này, họ sẽ rất khó bác bỏ lý lẽ của anh. Còn như họ cứ một mực bác bỏ thì dân Hà Nội sẽ bác bỏ họ.Ý văn học là muốn đề nghị anh Chung chủ tịch Hà Nội đọc bài viết này, đọc xong, nên tổ chức ngay cuộc họp mời kiến trúc sư này lên thuyết trình với tâm thế thực sự cầu thị, thực sự đắm say màu xanh cho Hà Nội, thực sự vô tư và trong trẻo, tôi tin, Hà Nội sẽ có giải pháp.
-Bài này có 2 ý rất hay: 1/ Vẫn mở rộng đường Phạm Văn Đồng dưới đất và xây dựng đường trên cao nhưng vẫn giữ được hai hàng cây xanh. 2/Điểm mới nhất là tạo thêm đường ngay dưới nền đường trên cao vốn đang bỏ phí.
See Translation

9 thoughts on “Kính chuyển A Hải bí thư HN và A Chung Chủ tịch Hà Nội cái nhể

  1. Can Tuong Cây xanh góp phần làm cho Hà Nội trở nên thành phố đáng sống. Đừng biến Hà Nội thành đô thị chán sống!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *