Linh Mục Nguyễn Hoài Chương dòng Don Bosco viết thư cho Trump xin nhường quốc tịch Mỹ cho một người tỵ nạn Syria

Linh Mục Nguyễn Hoài Chương dòng Don Bosco viết thư cho Trump xin nhường quốc tịch Mỹ cho một người tỵ nạn Syria

Linh Mục Nguyễn Hoài Chương dòng Don Bosco viết thư cho Trump xin nhường quốc tịch Mỹ cho một người tỵ nạn Syria, “Ngày 27 tháng Giêng là ngày tổng thống Trump ra sắc lệnh cấm, giới hạn những người tị nạn Hồi giáo muốn tránh chiến tranh. Ngày 27 tháng Giêng là ngày Tết Đinh Dậu, lòng tôi xao xuyến. Sau khi đi dâng Thánh lễ, sau khi đến chùa dâng hương, nhìn thấy hạnh phúc của người Việt Nam ở miền Nam Cali, nói riêng ở quận Cam, tôi bắt đầu viết. Tôi viết rằng tôi sẵn sàng nhường quyền công dân mà tôi đã có, tôi sẵn sàng nhường cho một người tị nạn Syria.”
Không thể không nhớ lại một chuyện vào tháng 7 năm 2016 vừa qua, HT Thích Không Tánh trả lời báo chí khi chùa Liên Trì bị phá, “Một khi Chùa Liên Trì bị phá bỏ, tôi sẽ tìm một quốc gia có tự do tôn giáo để xin tỵ nạn. Vì hòa thượng mà mất chùa thì không còn lý do gì để ở lại”.
Không biết HT TKT này đã đọc những đoạn kinh sau chưa nhỉ:
Kinh Kim Cang, ““Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán.”
Thánh Kinh, Mathew 5:10-12: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.””
(Thở dài)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *