Trước đó

Trước đó

Trước đó, ngày 19/8, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin từ Phòng Xuất nhập khẩu – Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang “tố” phải chi trả phí ngoài cho Hải quan suốt hơn 1 năm qua.
Chi phí ngoài không có hóa đơn và doanh nghiệp phải đưa trực tiếp cho cho cán bộ hải quan cảng Đình Vũ – TP. Hải Phòng.
Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang cho biết: “Doanh nghiệp phải trả chi phí ngoài cho Hải quan với mức giảm từ 10 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng/container”.
admicro.vn
Xem thêm
Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 30/9/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *