X

X

X
Dù IphoneX đang hót hòn họt từ đêm qua tới hôm nay và có thể trong thời gian tới nhưng mình nhắc nhở các ông bà đảng viên điều này: mua điện thoại ấy dùng, loạng quạng lại bị cho là… “tự diễn biến”, là “hoài niệm”, là…”vỡ mồm” đấy! Cả mấy ông đại gia cũng vậy. Cẩn thận!!!
Thời này là thời nào rồi mà còn… X ?!
P.S: Đố các bạn, cậu thanh niên X. 17t trong ảnh (chụp ở Đà Lạt) là ai???

One thought on “X

  1. Tóm lại là cũng dương đông kích tây định hướng dư luận lắm nhưng bản chất của vấn đề là không muốn mua cho Ngô Loan. Ủng hộ bạn Ngô Loan có một chiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *