21/8 khai trương

21/8 khai trương

21/8 khai trương, đến giờ dân còn không biết các trạm dừng ở chỗ nào thì làm thế nào có can đảm leo lên đi thử? Có trạm dừng ở các quận bla bla bla nhưng mà đích xác nó ở chỗ nào? Q1 vậy chứ Cầu Kho với Tân Định cũng là 2 đầu xa nhớ rồi @@
Hok thấy ai quảng bá cái link dò đường cho buýt sông này vậy? Rồi xuống bến có thể bắt bus cạn nào để đi tiếp cũng k ai giới thiệu dùm luôn? Dịch vụ vận tải hành khách công cộng như vầy hỏi sao khuyến khích người dân sử dụng!!!!

Comments are closed.