<3 Yêu 5 Choreography

<3 Yêu 5 Choreography

<3 Yêu 5 Choreography - official <3 ------ Yêu 5 - Rhymastic Dancers: Hs Hero Lan Hoang Tran Filmed: Thái Huỳnh Rè Sessions Youtube for best quality: https://youtu.be/VM0l-a9y92g ----- Là quãng đường 9 năm đi nhảy, Là việc mình thích những bài hát RnB nhẹ nhàng tình cảm, Và là việc nhảy nhót thì không nhất thiết phải swag, shit ... Xin gửi tất cả vào đoạn clip gần 2 phút này, một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất Happy Valentine's day!!! <3 Still. For my only Valentine

Comments are closed.