Bạn phục trang đã từng hỏi Tuấn: sao ngoài đời anh ăn bận giản dị ( kiểu như mặc là được) mà sao vô phim anh lựa phục trang khó tính quá vậy

Bạn phục trang đã từng hỏi Tuấn: sao ngoài đời anh ăn bận giản dị ( kiểu như mặc là được) mà sao vô phim anh lựa phục trang khó tính quá vậy

Bạn phục trang đã từng hỏi Tuấn: sao ngoài đời anh ăn bận giản dị ( kiểu như mặc là được) mà sao vô phim anh lựa phục trang khó tính quá vậy? …. Ko em! Kĩ tính. Trước nhất phải tôn trọng nhân vật, sau là tôn trọng khán giả…
#sốngĐơnGiản #LàmKoĐơnGiản
#TeamKieuMinhTuan

Comments are closed.