BĂNG CÁI TRỐC CHA

BĂNG CÁI TRỐC CHA

BĂNG CÁI TRỐC CHA
(Chuyện cười thời gom cứt nộp hợp tác xã) Báu Hoàng
Vào thời bao cấp khi chương trình gom phân bắc theo sáng kiến của đại tướng Nguyễn Chí Thanh để phục vụ cho việc trồng trọt theo mô hình hợp tác xã…
Có 2 Cha Con nọ,nhà nghèo nên không có điều kiện để chăn nuôi,lại không có cầu tiêu nên toàn đi ỉa nhờ nhà hàng xóm.
Một hôm có lệnh nộp cứt cho hợp tác xã.
Thế là 2 cha con quang gánh lên đường đi tìm …cứt.
Thời điểm đó cứt rất hiếm nên đi mãi không tìm thấy đống nào.2 Cha Con vẫn bước đi..
Bổng nhiên người con đi trước phát hiện một đống cứt Trâu bên ruộng lúa.thằng Con mừng quá khoe với Cha nó..
-Cha ơi đây một đống
Người Cha mừng rỡ và hỏi thằng Con:
-đống cứt to không Con?
Thằng Con nhanh nhảu đáp:
-to lắm..KHOẢNG TO BẰNG CÁI TRỐC CHA..
P/s:Cái Trốc hay còn gọi là cái Đầu.
Hết!

Comments are closed.