Bệnh còi tri thức do thiếu đọc:

Bệnh còi tri thức do thiếu đọc:

Bệnh còi tri thức do thiếu đọc:
Thứ nhất, việc học sinh rất thiếu sách và không có nhu cầu tìm hiểu thông tin gì mấy ngoài SGK, là nguyên nhân làm cho văn hóa đọc rất yếu kém.
Thứ hai, việc đổi mới thi cử theo hướng mở mới chỉ bắt đầu và yêu cầu kiến thức xã hội của học sinh chủ yếu dựa vào báo chí chứ không phải sách.
Chi 230tỷ để người Việt ham đọc sách: Oái oăm, nghịch lý…
Thứ ba, ngành giáo dục chưa thật sự quan tâm tới và chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao văn hóa đọc. Các thầy cô đa phần không có nhiệm vụ để biết được học sinh của mình đọc mấy cuốn sách trong năm học ngoài sách giáo khoa.

Comments are closed.