BIỂU DIỄN TẠI VĂN MIẾU ( tối 30

BIỂU DIỄN TẠI VĂN MIẾU ( tối 30

BIỂU DIỄN TẠI VĂN MIẾU ( tối 30.3.2017)
Cảm ơn tất cả mọi người đã tất bật lo cho Suhao từng chi tiết❤ekip anh Linh Lê Chí Thienhung Nguyenviet và bộ váy quá lộng lẫy của nhà thiết kế Lê Hoàng Hải Nguyễn An Huy.
Make& Hair : Ekip Loan Love

Comments are closed.