Bữa cơm đầu tiên có thêm thịt lợn từ chương trình tặng thịt thông qua Cơm Có Thịt

Bữa cơm đầu tiên có thêm thịt lợn từ chương trình tặng thịt thông qua Cơm Có Thịt

Bữa cơm đầu tiên có thêm thịt lợn từ chương trình tặng thịt thông qua Cơm Có Thịt.
Ảnh chụp trưa nay tại Tiểu học Phìn Ngan – Huyện Bát Xát -Tỉnh Lào Cai.
Hôm nay gần 9 tấn lợn hơi (82 lợn) đã đến với các trường của Bát Xát.
Bạn có thể tham gia ủng hộ tặng thịt lợn cho học sinh vùng cao
bằng cách gửi tiền vào tài khoản dưới đây:
Tên TK: QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Số TK: 0611001917137
VIETCOMBANK
Chi nhánh : Ba Đình (Hà Nội)
Paypal: donation@comcothit.vn
nội dung gửi tiền hãy ghi: TANG THIT CHO HS hoặc TANG THIT

Comments are closed.