Buồn đời Chúa trời cho gọi Trump

Buồn đời Chúa trời cho gọi Trump

Buồn đời Chúa trời cho gọi Trump, Macron và cụ Tổng lên chơi.
– Này Trump, nhà người tin vào gì? Chúa trời hỏi.
– Dạ con tin vào Chúa trời, tin vào sức mạnh của nước Mỹ và con tin rằng con sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại
– Tốt, hãy ngồi bên trái ta. Thế còn nhà người, Macron, ngươi tin vào gì?
– Tôi tin vào sự chu đáo, chung thuỷ của Brigitte, tin vào sự bình đẳng bác ái của Pháp Quốc và tất nhiên hơn hết tôi tin vào Chúa trời.
– Quá được, ngươi thật toàn diện hãy ngồi bên phải ta.
Chúa trời nhìn mái tóc bạc phúc hậu và ân cần hỏi tiếp
– Hỡi người lãnh đạo tối cao của Việt Nam ngươi tin vào gì?
Cụ Tổng sau thắng lợi áp đảo tại Hội Nghị 5 đầy tự tin ưỡn ngực, đôi mắt sáng rực như sao bắc đẩu trả lời
– Đồng chí hỏi tôi tin gì ư? Tôi tin vào kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, tin vào nghị quyết TƯ4 và tôi tin là đồng chí đang ngồi vào chỗ của tôi. 🙂
( theo Le Monde )

Comments are closed.