Buồn

Buồn

Buồn, thì cười ! Nên thế gian gọi là buồn cười .
Còn kiểu buồn nữa là buồn thì ngủ nên thế gian gọi là buồn ngù.
Nhưng buồn mà ko cười đuoc ,buồn mà ko ngù được thì thế gian gọi là gì ?
Thoy thì cứ nhắm hai kon mắt lại và suy nghĩ về Đời – về Người ! Sẽ thấy cuộc đời này khốn nạn và ác nghiệt với ta hơi pj nhiều …
Ko biết đến bao giờ mình mới trả hết kiếp Nợ Trần ???

Comments are closed.