CÁC BẠN BÁN HÀNG ONLINE CẢNH GIÁC NHA

CÁC BẠN BÁN HÀNG ONLINE CẢNH GIÁC NHA

CÁC BẠN BÁN HÀNG ONLINE CẢNH GIÁC NHA
Khách đặt 10ky hàng.Yêu cầu gửi 2 địa chỉ.Địa chỉ A va B.Điều kiện là không thu tiền đc B,chi tính ship va thu tiên đc A.Khi hàng đến nơi ,đc B liên lac đươc ,đc A thuê bao goi không đươc.Vây là mât trắng số hàng ở đc B.Tinh vi lắm ,con yêu cầu gửi số sơ ri cả 2 biêu để theo dõi hàng.Chuyện là vây đó ,mình tặng cho các bạn bán hàng ol cảnh giác nhé!Khach ho thương bảo mâý người bán hàng ol lừa đảo ,giờ bán hàng vẫn bi lừa.nếu thấy hay chia sẻ nhé cả nhà 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Comments are closed.