Cái đẹp nhất của người phụ nữ vẫn là khí chất

Cái đẹp nhất của người phụ nữ vẫn là khí chất

Cái đẹp nhất của người phụ nữ vẫn là khí chất , đạo đức con người từ bên trong . Đó mới là thứ giá trị nhất và đó mới là những người đàn bà khiến đàn ông thèm khát được gắn bó cả cuộc đời .
Đời thằng đàn ông , thành công nhất là cưới được một người vợ như vậy . Có gặp biến cố khó khăn sai lầm gì đi nữa vẫn luôn có một người ủng hộ , luôn có một nơi bình yên để về ,và luôn có một điểm tựa tinh thần vững chắc.

Comments are closed.