Cảm ơn các tài năng trẻ Lê Hoàng Hải

Cảm ơn các tài năng trẻ Lê Hoàng Hải

Cảm ơn các tài năng trẻ Lê Hoàng Hải, Phạm Thu Hà Nguyễn An Huy đã cho bà lão cơ hội lân la tới chốn “thượng nưu”.
Lần đầu đến những chỗ thế này chắc không tránh khỏi hồi hộp. Mong được lượng thứ nếu có gì chưa chuẩn.
Great Thanks to tay máy số một chuyên dùng IPhone chụp sự kiện Phạm Thu Hà.

Comments are closed.