Chính thể này được dựng lên bởi nông dân với thính thơm là ” người cày có ruộng “

Chính thể này được dựng lên bởi nông dân với thính thơm là ” người cày có ruộng “

Chính thể này được dựng lên bởi nông dân với thính thơm là ” người cày có ruộng “.
Đừng ảo tưởng vào chuyện chính họ lại có thể hạ bệ được chính thể.
Chỉ khi các đồng chí chĩa súng vào sọ não của nhau mà bòm chát thì hãy hát ca. Nha.
Thật thà mà nói thế.

Comments are closed.