chưa biết biển miền trung sống chớt ra sao dù bình minh sáng tương quê em guộng lúa bao la quá trời mà chánh phủ lại bao thống nói thôi tốt nhứt ngưng đánh bắt hải sản tầng đáy ở bốn tỉnh

chưa biết biển miền trung sống chớt ra sao dù bình minh sáng tương quê em guộng lúa bao la quá trời mà chánh phủ lại bao thống nói thôi tốt nhứt ngưng đánh bắt hải sản tầng đáy ở bốn tỉnh

chưa biết biển miền trung sống chớt ra sao dù bình minh sáng tương quê em guộng lúa bao la quá trời mà chánh phủ lại bao thống nói thôi tốt nhứt ngưng đánh bắt hải sản tầng đáy ở bốn tỉnh, đồng bào mình cứ bắt con cá nào lên hỏi nó mài ở tỉnh nào, nếu ở bốn tỉnh kia thì hỏi tiếp là ở tầng nào, nó mà nói tầng đáy thì xáng một bợp tai rồi thả nó ra nha, trong lúc lộn xộn ấy, thì thằng Mắc FB âm thầm gỡ mẹ nó dàn hoa tím ngoài sân và cho mặt cười mặt méo tung bai lên nào em bai lên nào

Comments are closed.