Chuyện Tí Tèo

Chuyện Tí Tèo

Chuyện Tí Tèo!
Tí: Anh Tèo ơi, làm thế nào để em có thể giỏi hơn người khác?
Tèo: Thì phải học chứ sao!!
Tí: Nhưng mà em học thì người khác cũng học giống vậy mà?
Tèo: Thì phải học siêng năng hơn!
Tí: Nhưng mà em thấy thằng Tửng con bà Tưng bán bánh mì đầu hẻm nó đâu có siêng mà nó vẫn giỏi nhất nhì lớp!
Tèo: Thì nó biết cách tự học!
Tí: Vậy anh chỉ em cách tự học đi!
Tèo: Anh cũng ko biết, đợi anh đi sự kiện tầm sư học đạo rồi về chỉ lại em!! ^_^

Comments are closed.