Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm!
Quan sát các đồng đội DigiCity Sơn Tây & các chi nhánh trong hệ thống DigiCity làm việc, mình thấy rõ sự cố gắng, nỗ lực hơn từng ngày của các bạn ý qua kết quả kinh doanh, qua những lời nhận xét tích cực từ khách hàng…
Đội ngũ toàn là những người rất trẻ, ham học hỏi, không sợ khó, không sợ khổ, dường như họ chẳng quan ngại bất kì việc gì, thời gian nào…
Sự tương hỗ, nỗ lực học hỏi không ngừng & tinh thần “Can Do” của chiến binh Sờ Ti đang đơm hoa kết trái hơn sau mỗi ngày!
P/S: cùng nhau làm việc thật tốt & chờ đón DigiCity tiếp theo trong hệ thống của chúng ta!

Comments are closed.