Cũng kích thích ra phết đấy

Cũng kích thích ra phết đấy

Cũng kích thích ra phết đấy.
Các cụ bán đá dạo hay chém quá lời về tác dụng của thạch anh quá, xin thưa Ngọc Phỉ Thuý – bảo vật đứng đầu trong tứ trân : Ngọc Ngà Châu Báu và cũng đứng trong Thất Bảo (7 vật báu) của trời đất như lời dạy của Phật, đây mới là tinh chất của đá và được lịch sử chứng minh ở trong các triều đại phong kiến hàng ngàn năm qua này.
Inbox để ép giá, khách quen có giá giật mình

Comments are closed.