CUỘC SỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG

CUỘC SỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG

CUỘC SỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG
Trong mỗi chúng ta đều có Hạt mầm – hạt mầm của sự sống, của tình yêu.
Mỗi chúng ta đều có lựa chọn:
– Kìm nén nó, thậm chí quên nó, không biết sự tồn tại của nó;
– Cho phép nó trưởng thành – và hạt mầm bắt đầu phưu lưu hành trình gặp khó khăn, thử thách và những khó khăn này là cần thiết để Hạt mầm phát triển.
Mỗi kiếp người là một cơ hội hiếm hoi, tạo hoá ban cho mỗi chúng ta món quà đó là Essence. Essence chỉ là hạt mầm, là tiềm năng … còn cách sử dụng như thế nào là lựa chọn của mỗi chúng ta.
Ngày hôm qua chúng ta đã gieo những hạt mầm!
Những hạt thóc sẽ ra rễ, Essence trong hạt thóc sẽ thành cây và từ một hạt nó sẽ ra nhiều hạt … và chia sẻ với toàn bộ sự tồn tại.
Đây là Hành trình Essence – cho phép tình yêu bên trong được nảy nở và chia sẻ và chia sẻ ….
Hẹn gặp các bạn trong buổi Cuộc sống Hỗ trợ Cuộc sống hàng tuần.
Cám ơn các bạn, đến sáng nay mình vẫn thấy xúc động <3

Comments are closed.