Cuộc sống

Cuộc sống

Cuộc sống – Hãy bước chậm và thật chắc!
Tôi nhận thấy rằng khi tôi đi quá nhanh, khi tôi cố để nghĩ, nói, ăn hoặc đi vòng vòng cái cuộc sống của tôi quá nhanh thì mọi thứ lại không tốt lắm.
Nhưng nếu tôi chậm lại chỉ một phút – kể cả khi tôi phải ép mình bằng cách chạy bộ, tán gẫu hay ăn chậm – thì tâm lý và cơ thể tôi cũng sẽ bình tĩnh hơn. Và khi đó, rất dễ dàng để nghĩ về mọi thứ một cách thấu đáo và dễ dàng để trở lại với thái độ mang tính chất lạc quan và xây dựng hơn.
Có những thứ thật sự nên chậm lại – Dù nhịp sống ngoài kia vội vã!

Comments are closed.