Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang, nói chuyện ko chủ ngữ vị ngữ , nói trống không hay đại loại những kiểu mất lịch sự dạng như vậy mình sẽ ko bao giờ nói chuyện lại lần 2 , hoặc là chẳng cần phải nói chuyện luôn . Kể cả có là sếp hay chức cao vọng trọng hay gì gì đi nữa nhưng mà thiếu văn hoá ứng xử thì… LOẠI !

17 thoughts on “Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

  1. E gọi lại xl a nhưng c nào bắt máy bảo số tiền của quý khách không đủ…

  2. Đình Quang Trịnh cái bạn Nguyễn HồngAnh nói loại a kìa? nên cho vào danh sách bí ẩn luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *