Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang, nói chuyện ko chủ ngữ vị ngữ , nói trống không hay đại loại những kiểu mất lịch sự dạng như vậy mình sẽ ko bao giờ nói chuyện lại lần 2 , hoặc là chẳng cần phải nói chuyện luôn . Kể cả có là sếp hay chức cao vọng trọng hay gì gì đi nữa nhưng mà thiếu văn hoá ứng xử thì… LOẠI !

Comments are closed.