Đánh ng chạy đi chứ k ai đánh người chạy lại <3

Đánh ng chạy đi chứ k ai đánh người chạy lại <3

Đánh ng chạy đi chứ k ai đánh người chạy lại <3 - Nếu k biết tha thứ và khoan dung cho những điều k phải thì H đã k duy trì được Studio đến như ngày hôm nay...Sai lầm chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi trong cả quá trình tốt đẹp đã đi qua,miễn hãy biết đó là lần cuối cùng sai,tin tưởng chính mình và có niềm tin cả những ng xung quanh,không thể sống mà cứ luôn nghi ngờ và nhìn vào cái xấu của ng khác...Có lẽ đã học được ở mẹ rất nhiều và đó cũng là cách sống của gia đình H từ lúc ng ấy ra đi để lại 3 mẹ con !!!

Comments are closed.