Đây gọi là đen phải chịu chứ đỏ quên đê

Đây gọi là đen phải chịu chứ đỏ quên đê

Đây gọi là đen phải chịu chứ đỏ quên đê.
Làm thằng đàn ông đã cặp bồ thì nên kín kẽ , lén lút. Làm con đàn bà đã giật chồng thì nên khiêm tốn , bí mật.
Đây còn thích chụp choẹt với clip sex.
Bà vợ này còn hiền đấy, gặp con khác nó cho lên Đinh Lễ gặp giáo sư Trần Thủ Độ luôn

Comments are closed.