Định viết 1 bài sau khi đọc bài này nhưng mà lại thôi

Định viết 1 bài sau khi đọc bài này nhưng mà lại thôi

Định viết 1 bài sau khi đọc bài này nhưng mà lại thôi. 1 bài sai nhiều những lỗi nhỏ, bi quan về cuộc sống như thế thì chắc tác giả cũng chả quan tâm mình nói gì.
Mất thời gian cho mấy đối tượng thế này là vô ích. Để thời gian ngủ, mai dậy có việc quan trọng hơn.

Comments are closed.