Đồng ý các cô gái giỏi

Đồng ý các cô gái giỏi

Đồng ý các cô gái giỏi, thông minh thì xinh, cơ mà ngược lại chưa chắc đúng
“Thực tế, các cô gái thông minh, có chí hướng, có sự nghiệp đều xinh đẹp, đều nữ tính và hấp dẫn vì họ đẹp từ khí chất và thần thái toát ra tự bên trong. Và đương nhiên, hạnh phúc của những cô nàng thông minh là họ tự tin vào giá trị bản thân – tâm hồn phong phú của họ, chứ không chỉ vì “1 tấm chồng” (cái danh từ “tấm” trong kết hợp “tấm món”: nghe cứ nhỏ nhoi như tấm áo, tấm bánh) mang tư duy nho giáo cổ hủ và gia trưởng, định kiến hẹp hòi!
Con gái ơi, con ở đẳng cấp nào thì con sẽ gặp gỡ kết giao với người ở đẳng cấp ấy – Thế giới rộng lớn này là của các con! “

Comments are closed.