E đã Huốc 18 xa lắm gồi

E đã Huốc 18 xa lắm gồi

E đã Huốc 18 xa lắm gồi !
Nhưng hum nai tâm chạng của e như 18 vì háo hức đi xem buổi ra mắt phim của Người Ấy !
Mong Tổ Nghiệp Độ cho Người Ấy nói riêng và cả êkip Phim nói chung được Thành Công rực rỡ và phim được Thắng Lợi vẻ vang ..
#Toiyeuemchua18 !!!

Comments are closed.