Gặp lại thằng học trò đang làm bảo vệ cho một siêu thị lớn

Gặp lại thằng học trò đang làm bảo vệ cho một siêu thị lớn

Gặp lại thằng học trò đang làm bảo vệ cho một siêu thị lớn… Đang học đại học mà… Chỉ là thử thách mình thôi thầy ạ! oh! tốt đấy con ạ! nhưng nghĩ lại một chút đi… con thử cái gì với cái công việc ấy? Con nghèo quá, thầy không nói, đôi khi người ta phải lấy ngắn nuôi dài… còn nếu có điều kiện, con thử thách cái gì với công việc ấy… ngoài việc xem mình có chịu khổ được hay không” chịu nhục được hay không? có dám đi ở đợ cho người khác được hay không? có dám để cho người ta chửi trên đầu trên cổ mình vì những điều vớ vẩn không?… Để tự tha hóa nhân cách và giá trị con người. Chứ còn lại, con thử thách được gì với công việc ấy… Vì sao ư? Vì công việc của con là học tập; là sau này còn có thể làm những điều lớn lao; là để đóng góp cho cuộc đời này… chứ không phải để kiếm mấy đồng bạc đấp đổi qua ngày, để bán chác thời gian và công sức, để thui chột ước mơ và khát vọng, để đánh đồng mình với việc chịu nhục để kiếm tiến… để lấy dài nuôi ngắn… Gáng học đi con! cuộc đời thầy đã không làm chuyện gì có ý nghĩa lớn lao, mà học trò thầy, chỉ một vài thằng có tài năng, ý chí mà chỉ chấp nhận những cái tầm thường để sống thì còn hi vọng gì nữa!

Comments are closed.