“Gặp nhau là may mắn

“Gặp nhau là may mắn

“Gặp nhau là may mắn, bỏ lỡ là khổ đau. Điều khiến chúng ta đời này khó lòng chịu đựng, không phải không gặp, mà là gặp rồi cuối cùng lại bỏ qua nhau, lưu lại chỉ là cái bóng mơ hồ. Nếu đã vô duyên, hà tất còn gặp gỡ. Nếu đã có duyên, cớ gì sau cùng vẫn chia tay. Trong cuộc đời, có thể khiến chúng ta đau khổ, chính là bỏ lỡ, khiến chúng ta xúc động chính là tương phùng, rồi trọn đời hoài niệm về một dáng mông lung. Đời này, điều đau đớn hối hận rất nhiều, nhưng đau nhất, sâu nhất vẫn là đánh mất nhau…” :))))
#catbajun2016
See Translation

48 thoughts on ““Gặp nhau là may mắn

  1. chị Thư nói đúng, sao chị Châm cứ phải bóng gió như vậy? bước tới bất chấp với anh mũ cam đi chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *