Góp ý với các bạn ấy là nên trung thực hơn trong quảng cáo tác dụng của sản phẩm (ko nói đến chuyện giá thành)

Góp ý với các bạn ấy là nên trung thực hơn trong quảng cáo tác dụng của sản phẩm (ko nói đến chuyện giá thành)

Góp ý với các bạn ấy là nên trung thực hơn trong quảng cáo tác dụng của sản phẩm (ko nói đến chuyện giá thành). Thế mà bị chém ko thương tiếc. Ôi đá thiền siêu năng lượng
Ông em có ý kiến gì với việc này ko Nguyễn Lâm Bách

Comments are closed.