Hiến pháp là văn bản luật “to” nhất

Hiến pháp là văn bản luật “to” nhất

Hiến pháp là văn bản luật “to” nhất, và Hiến pháp quy định “Tiến quân ca” là Quốc ca. Thế nhưng bây giờ có một cái Cục có tên Nghệ thuât biểu diễn lại “cấp phép cho nó”. Hoá ra trước kia, trong hàng biết bao nhiêu năm ròng, Quốc ca được hát trong các buổi chào cờ, trên tivi, trong các buổi lễ là không có phép? Và có lí nào, văn bản của một Cục lại không coi Hiến pháp ra gì?
Tóm lại là mình chẳng hiểu gì cả. Hay tại bọn đánh máy?

Comments are closed.