HÌNH NHƯ CÓ TIẾNG AI CƯỜI

HÌNH NHƯ CÓ TIẾNG AI CƯỜI

HÌNH NHƯ CÓ TIẾNG AI CƯỜI?
(Đặng Vương Hưng)
Lá rơi xao xác cuối đường
Mai sau ai chẳng vô thường như nhau
Xin đừng chạm đến nỗi đau
Vô tình thôi cũng nát nhàu nghĩ suy
Xin đừng chấp nhặt vân vi
Trái tim nhỏ máu cũng vì còn yêu
Xin đừng cay độc, lắm điều
Thị phi ba bẩy đừng liều được không?
Tự mình đóng gói niêm phong
Bao nhiêu kỷ niệm buồn trong cuộc tình…
Chôn sâu giấu kín bất bình
Ta cô đơn, chỉ một mình… ai hay?
Vô duyên còn đến hôm nay
Tin yêu dẫu chỉ lần này nữa thôi
Cà phê đắng cả chỗ ngồi
Hình như có tiếng ai cười rất xa…

Comments are closed.