Họ bảo: Đàn bà dẫu có biết làm cũng phải cố tỏ ra thỏ non thì đàn ông mới muốn bảo bọc

Họ bảo: Đàn bà dẫu có biết làm cũng phải cố tỏ ra thỏ non thì đàn ông mới muốn bảo bọc

Họ bảo: Đàn bà dẫu có biết làm cũng phải cố tỏ ra thỏ non thì đàn ông mới muốn bảo bọc. Cứ gồng mình lên vơ hết vào, cái gì cũng làm thì đàn ông họ dửng dưng.
-> Việc gì phải thế. Đàn bà cần một người đi bên đời để yêu thương chứ không cần 1 thằng phối giống. Cứ đúng với chính mình, ắt sẽ tìm được 1 người mà thượng đế đã sắp đặt dành riêng cho họ.
Họ bảo: Đàn bà thì không cần kiếm tiền. Đó là việc của đàn ông. Cứ khéo 1 chút là đàn ông sẽ phải rút túi ra mà đưa.
-> Việc gì phải thế. Đàn ông có thể của người khác nhưng tiền và con thì nhất định phải tự lo. Đàn bà có 1 ước mơ để đam mê, 1 công việc để theo đuổi bao giờ cũng là người đàn bà hấp dẫn, kiêu hãnh, đáng để chinh phục.
Họ bảo:…….
Nhưng em bảo: …….
St.
See Translation

Comments are closed.