Hồi đó cũng chịu khó lắm

Hồi đó cũng chịu khó lắm

Hồi đó cũng chịu khó lắm… kakakaka…
—Mưa gió ngồi google lại cái tên mình xem nó còn nhớ ko— May quá anh Google vẫn còn nhớ mình— Yêu anh ❤️❤️❤️
#Kỷniệmmộtthời #Đammê
#ItMadeMeNow
#QuangTuyến
Ai cũng có 1 thời son trẻ. Cảm ơn tất cả những gì đã qua… không có nó thì không có tôi như ngày hôm nay… ❤️❤️❤️
Đời dạy và mang đến cho chúng ta nhiều thứ mà chỉ chúng ta mới cảm nhận được!!!
#Throwback2007
#ilovemylife

Comments are closed.