Hôm nay đón ảnh về thấy cứ dơ dơ tay xong nói há lô

Hôm nay đón ảnh về thấy cứ dơ dơ tay xong nói há lô

Hôm nay đón ảnh về thấy cứ dơ dơ tay xong nói há lô. Thấy vậy ba hélô chào lại :
Quách do nem ( ba hỏi )
Dean : em tên ướt An
Hao a diu ( ba hỏi tiếp )
Dean : em khỏe
K biết học ai nghe tiếng tào dịch ra tiếng lao luôn

Comments are closed.