Hôm nay thầy em

Hôm nay thầy em

Hôm nay thầy em, TS Nguyễn Văn Trai nhờ chúng đệ tử gửi bằng tốt nghiệp về cho Thầy để làm hồ sơ phong Phó Giáo Sư. Lòng vui sướng vì một người thầy chân chính đc phong tặng danh hiệu cao quý.
Vẫn còn đó biết bao pGS, GS vụ lợi, trải thảm bằng vật chất, kim tiền.
Còn tôi đây, sẽ sữ dụng những điều đã học thế nào để k lãng phí những năm tháng mài mỏng quần trên giảng đường.
Vẫn còn phải học nữa, đi nữa, trải nghiệm nữa.
“đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
See Translation

Comments are closed.