HỌP KÍN :D

HỌP KÍN :D

HỌP KÍN 😀
———–
Với Phòng Cố vấn của mình ở VNN thì quả là thỉnh thoảng có những cuộc họp kín. Gọi là kín mà cười như… phá. Đó là một mô hình xưa cũ. Nay không còn nhưng cái Tình của phòng thì vẫn vẹn nguyên. Cứ có cơ hội là tụ hội. Phòng gồm các bậc “hiu chí” và đương chức- nam nhi thì đều già, nữ nhi thì vừa già, vừa trẻ, vừa ương ương 😀 . Vậy mà hợp nhau ra phết. Có những chuyện chỉ trong phòng biết với nhau, cười rúc rích… Vậy mà đã gần 10 năm rồi đó…

Comments are closed.