Khảo sát:

Khảo sát:

Khảo sát:
– Bạn nghĩ rằng một người Sale mà mọi Doanh Nghiệp đều thèm muốn thì biểu hiện, kỹ năng, thái độ, nhận thức v..v…cụ thể sẽ như thế nào?!
Giúp mình nhé, một câu cũng được.
(Cuối tuần này và cuối tuần sau đều có lớp B2B, ai gửi Sales qua thì gửi nha).

Comments are closed.