Lại nhờ vả:

Lại nhờ vả:

Lại nhờ vả:
Có ai biết dịch vụ vận tải nào từ Hà Nội về qua Tam Điệp, Ninh Bình thì giới thiệu cho Ngỗng để Ngỗng gửi chiếc xe này về cho nhà vì nhà thì đang cần xe máy mà mình ở trên này để không lại quá bận chưa thể chạy xe về được.
Ae bạn bè biết thì chỉ dùm với. !

Comments are closed.