Lắm anh “nhà báo” vui tính cực

Lắm anh “nhà báo” vui tính cực

Lắm anh “nhà báo” vui tính cực. Suốt ngày thấy đăng facebook xe đẹp, ăn ngon, đồ sang choảnh….bla…bla…. các kiểu.
Thế mà có mỗi mấy đồng nợ nhau chẳng thấy í ới gì, gặp nhau mà cứ như chưa từng quen ấy.
Sựt đang cần xiền cưới vợ, cô bác nào còn duyên nợ gì xin trả giùm đê!
Chả nhẽ anh để em phải tag tên thì anh hết đường thả thính lừa gái trên facebook đấy!

Comments are closed.