Lao động là vinh quang

Lao động là vinh quang

Lao động là vinh quang . Bà Cụ 73 tuổi hằng ngày đạp xe đi bán 50 tờ vé số , tờ lời 1.200 đồng , bán hết thì lời 60 ngàn về phụ với con nuôi cháu ăn học , bà nói ” còn khỏe thì đi bán , phụ con cháu ” . Mừng cho Bà -73 tuổi còn khỏe để đạp xe đi bán , thiên đường là đây , chứ bà mà ở xứ tư bản giẫy chết là chúng nó bắt và nhốt vào nhà dưỡng lão chứ làm gì mà được rong ruổi đạp xe đi bán như vậy .

Comments are closed.