Mấy hôm ly thân ném mẹ cái nhẫn cưới đi đâu mất =))))

Mấy hôm ly thân ném mẹ cái nhẫn cưới đi đâu mất =))))

Mấy hôm ly thân ném mẹ cái nhẫn cưới đi đâu mất =))))
Làm hoà tìm mãi ko thấy =))
Hôm nay ổng mang đi mua nhẫn mới
Xong ổng bảo :
– Lần sau có thế nữa thì vợ mang nhẫn đi mà bán kiếm mấy đồng nhé. Tự dưng vừa mất nhẫn vừa mất tiền =)))))))
Trời ơi, còn có lần sau nữa

13 thoughts on “Mấy hôm ly thân ném mẹ cái nhẫn cưới đi đâu mất =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *