Mẹ cho Đít Bự đi thăm chị Cả ở quận 3

Mẹ cho Đít Bự đi thăm chị Cả ở quận 3

Mẹ cho Đít Bự đi thăm chị Cả ở quận 3.
Đố ai biết chị Cả của Đít Bự là ai?
Tặng 1 ly Đít Bự cho ai đoán đúng! Ví dụ 100 người đoán đúng thì người phụ nữ hoàn cảnh sẽ chọn random 1 người thoai nha! Thông cảm nhà chưa đủ điều kiện
Hô hố

Comments are closed.