Mỗi một Doanh nghiệp đích thực khi sinh ra đều có 1 sứ mệnh và có những chặng đường cần phải đi qua

Mỗi một Doanh nghiệp đích thực khi sinh ra đều có 1 sứ mệnh và có những chặng đường cần phải đi qua

Mỗi một Doanh nghiệp đích thực khi sinh ra đều có 1 sứ mệnh và có những chặng đường cần phải đi qua. Thành công, thất bại, sự rời bỏ rồi lại tới niềm tin, sự tự hào,…trong một giai đoạn nào đó đều không ảnh hưởng tới mục đích cuối cùng của Doanh nghiệp, bởi đơn giản nó như một bộ phim dài tập, chưa xem hết tập này thì chưa thể sang tập khác. Vậy nên, hãy cứ cảm nhận sự vận động của Doanh nghiệp như một thực thể sống giàu cảm xúc, nhưng tốt nhất là hãy yêu nó bằng tất cả con tim mình.
#ceonguyentrungkien
#khoinghieptuconso1
See Translation

Comments are closed.