Mọi người thử mở kho ảnh điện thoại VÀ COMMENT ngay chuyến đi phượt gần nhất của bạn nào???

Mọi người thử mở kho ảnh điện thoại VÀ COMMENT ngay chuyến đi phượt gần nhất của bạn nào???

Mọi người thử mở kho ảnh điện thoại VÀ COMMENT ngay chuyến đi phượt gần nhất của bạn nào???
P/S: riêng Thư thì phải nhịn đến hết tháng 6 mới được bung lụa tiếp :)))
#RoyalHelmet
#GiviVietnam
#ChienBinhTuanTraBienGioi


Uncategorized

25 thoughts on “Mọi người thử mở kho ảnh điện thoại VÀ COMMENT ngay chuyến đi phượt gần nhất của bạn nào???

  1. khác nhau hoàn toàn, chỉ giống nhau ở chỗ đều không được chạy nó thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *