MỜII BÀ CON KÝ TÊN

MỜII BÀ CON KÝ TÊN

1 1 1  
MỜII BÀ CON KÝ TÊN
Đính kèm theo đây là bản thảo đầu tiên của Đơn tố giác tội phạm.
Các bạn là công dân VN nếu đồng ý ký tên chung, xin nêu rõ họ tên, địa chỉ và số CMND trong link bên dưới.
Các bạn có quốc tịch nước ngoài có thể ký tên ủng hộ đơn này, xin nêu rõ họ tên và địa chỉ ở nước ngoài trong link bên dưới.
Chúng tôi sẽ sớm gửi đến các cơ quan được nêu trong đơn này.
Chân thành cám ơn sự quan tâm của các bạn.
https://drive.google.com/open…
* Mọi người nhấp vô link tren rồi điền thông tin.

Comments are closed.