Một bạn ở lại với tôi với mức lương 6tr/ tháng và tin vào những gì tôi và mọi người đang cố gắng

Một bạn ở lại với tôi với mức lương 6tr/ tháng và tin vào những gì tôi và mọi người đang cố gắng

Một bạn ở lại với tôi với mức lương 6tr/ tháng và tin vào những gì tôi và mọi người đang cố gắng, sống với mồ hôi thấm đẫm trên vai những đêm thức trắng, hay băng qua những cơn mưa
Hai bạn đi tôi giới thiệu bạn lương 10-12tr/1 tháng
Ba bạn ra ngoài tự bước và cảm nhận con đường
Nói chuyện với anh một hồi tôi cảm giác liệu tôi đã quá kỳ vọng quá say mê với những gì bạn thân hướng đến mà quên mất những con người đang ngày đêm cùng đi với tôi về một nơi mong muốn hay bản thân tôi không đủ để đặt niềm tin cho một nơi mong về.
T cảm nhận cv chỉ đơn giản như vậy
Một bạn làm với đam mê của mình làm hết sức và cống hiến roi đặt vấn đề với sếp điều mình mong muốn
Hai bạn làm công ăn lương. Lương cao áp lực cao, lương thấp việc nhàn
Ba làm ko vì cái gì cả chỉ đơn giản làm vì phải làm
Điều tôi luôn mong muốn là một tập thể làm việc hết mình sống hết mình, công hiến hết mình làm điều mình thíc sống với đam mê.
Ok??
Bây giờ cho tôi yêu cầu của bạn
Hoặc bắt tay vào làm cho tôi thấy bạn co thể là thành viên trong gia đình này và đặt ra yêu cầu với gia đình này??
Ok

Comments are closed.